Välkommen till Nävragöls Gräv & Sprängtjänst AB.


Vi är företaget som både spränger och gräver!

Vi kan hjälpa er med nästan allt t.ex:

- Förberedning  för husgrunder, även dränering
- Grävning av trekammarbrunn och VA-arbeten
- Grävning av kabel och fjärrvärmeschakt
- Fin och grov planering
- Plattläggning
- Sättning av gatsten
- Vägbyggen
- Dikesrensning
- Anläggning av trädgårdar
- Skogs- och röjningarbete i samband med schaktning
- Betongborrning
- Förberedning för 3G-master
- Nedgrävning av jord- och sjövärmeslingor

Företaget startades 2001 och har i dagsläget två anställda. Vi har ett gott samarbete med Nävragöls elektriska när det gäller jordvärmepumpar. Vi har en certifierad sprängare och en certifierad sprängarbas i företaget. Vi är medlem i KMT.

Vi har en hjulburen grävmaskin, Lännen 213C med de vanligast förekommande tillbehören. Vi har även kranarm, gripskopa och borrutrustning för sprängning.

Vi har gjort arbeten åt många olika företag och privatpersoner. Våra arbeten har blivit mycket uppskattade av våra kunder bl.a. Nävragöls Elektriska, Peab och Karlskrona kommun.

Visa flik

Nävragöls gräv & sprängtjänst ab grävning schaktning sprängning i holmsjö blekinge

Kontakta oss för hjälp med grävning, sprängning, schaktning, borrning i holmsjö karlskrona blekingeLänkar www.maskinentreprenorerna.se Maskinentreprenörerna, ME, är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivareförbund för maskinentreprenörer. www.kabelanvisning.com Sveriges elnätbolag - TeliaSonera - Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare. www.svensktnaringsliv.se Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Kontakta oss Nävragöls Gräv Sprängtjänst AB. Rune Karlsson Adress: Beseboda, 370 34 Holmsjö Telefon: 0455 - 92357 Mobil:0708 - 923570 rune@navragols.se Nävragöls gräv & sprängtjänst ab grävning schaktning sprängning i holmsjö blekingeKontakta oss för hjälp med grävning, sprängning, schaktning, borrning i holmsjö karlskrona blekinge